Tips till er hållbarhetsredovisning!

 
 

Fler energiproducenter borde visa att de tar hållbarhet på allvar och återför sin skogsbränsleaska.  Det är inte alla som bidrar till att skogen ska förbli frisk och kunna producera bränsle till både värme och el, så att vi kan gå ifrån fossila bränslen.

Se hur Göteborg Energi redovisar sitt engagemang för askåterföring och skogens framtid i sin års- och hållbarhetsredovisning. De visar helt enkelt sina kunder och intressenter att de återför sin aska till skogen, ett hållbart arbetssätt som är något att vara stolt över!

Vi hoppas att detta inspirerar andra att göra detsamma.

Läs om detta på Göteborg energis hemsida på länken nedan!


https://www.goteborgenergi.se/ars-och-hallbarhetsredovisning/intervju-askungen-vital